Powstanie kompleksowej sieci szlaków rowerowych w gminie Żary – I etap szlak rowerowy zielony Żary-Dąbrowiec

Powstanie kompleksowej sieci szlaków rowerowych w gminie Żary – I etap szlak rowerowy zielony Żary-Dąbrowiec

Celem projektu jest promocja turystyczna gminy Żary i gminy partnerskiej Kreba Neudorf w Niemczech poprzez powstanie sieci szlaków rowerowych.

I etap szlak rowerowy zielony Żary-Dąbrowiec

W 2013 roku wykonano strategię rozwoju szlaków rowerowych w gminie Żary oraz zorganizowano polsko-niemiecką konferencję na ten temat. Ponadto zostały wyznaczone szlaki turystyczne z miejscami odpoczynku i tablicami z ich przebiegiem. Promocję przedsięwzięcia zapewnia strona internetowa, mapa i folder turystyczny. W I etapie wykonano szlak z Żar do Dąbrowca przez Lubomyśl, Złotnik, Bieniów, Biedrzychowice, Włostów i Białowice. Więcej o projekcie można przeczytać na stronie www.roweremnapograniczu.eu

Projekt pn. „Rowerem przez powiat żarski” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014 – 202
Share This