Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenów zielonych w Łazie

W ramach projektu wykonano zestaw dziesięciu urządzeń siłowni pod chmurką, trzy skwery zielone, ławki, kosze na nieczystości, stojaki na rowery, wiatę turystyczną oraz tablice promujące przyrodę i znajdujący się w pobliżu Zielony Las.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu realizację projektu „Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenów zielonych w Łazie” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ” Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”- mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Share This