Wicina jako przykład upowszechniania kultury łużyckiej

W ramach projektu powstał parking turystyczny z miejscami do siedzenia przy wjeździe do miejscowości od strony Jasienia na którym zainstalowano także tablice edukacyjne o znajdującym się w pobliżu Parku Kulturowym-Grodzisko oraz o innych atrakcjach turystycznych sołectwa. Ponadto w ramach projektu zamontowano tablice z planem Wiciny przy każdym wjeździe do wsi, kierunkowskazy z informacją jak dotrzeć do poszczególnych domów i atrakcji turystycznych oraz tablice ogłoszeniowo-informacyjne. Ostatnim elementem projektu jest wydana mapa turystyczna.

Ponadto projekt był promowany w prasie.

Na jego realizację Fundacja pozyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 45.600 zł.

Share This