Zapraszamy turystów do Jabłońca

W ramach projektu powstał parking turystyczny z miejscami do siedzenia przy świetlicy na którym zainstalowano także tablice edukacyjne o tematyce leśno-przyrodniczej, tablicę o zielonym szlaku turystycznym i innych atrakcjach turystycznych sołectwa. Ponadto zamontowano tablice z planem Jabłońca przy każdym wjeździe do wsi oraz tablice ogłoszeniowo-informacyjne. Ostatnim elementem projektu jest wydana mapa turystyczna.

Ponadto projekt był promowany w prasie.

Na jego realizację Fundacja pozyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 37.680 zł.

Share This