Powstanie kompleksowej sieci szlaków rowerowych w gminie Żary – III etap szlak rowerowy czarny Świbna-Miłowice

Powstanie kompleksowej sieci szlaków rowerowych w gminie Żary – III etap szlak rowerowy czarny Świbna-Miłowice

Celem projektu jest promocja turystyczna gminy Żary i gminy partnerskiej Kreba Neudorf w Niemczech poprzez powstanie sieci szlaków rowerowych.

III etap szlak rowerowy czarny Świbna-Miłowice

W 2017 roku wykonano szlak rowerowy na trasie Miłowice – Mirostowice Górne-Łaz-Żary oraz Żary-Olszyniec-Złotnik-Gorzupia z miejscami parkingowymi i tablicami pokazującymi całą sieć szlaków. Ponad to został wydany folder i mapa turystyczna, mini poradnik dla rowerzystów oraz ulotki zachęcające mieszkańców pogranicza do odwiedzania szlaków. 25 marca 2017 odbył się rajd rowerowy z pokazem show (ewolucji na rowerze), który był podsumowaniem projektu. Celem projektu było: podniesienie atrakcyjności turystycznej na pograniczu polsko- saksońskim oraz wspieranie i rozwój turystyki aktywnej. Wartość zatwierdzonego projektu (III etap) wyniosła 22.990,54 EUR. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 85% jego wartości. Więcej informacji o projekcie zamieszczonych jest na stronie internetowej www.roweremnapograniczu.eu
Projekt pn. „Rowerem przez powiat żarski” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014 – 202
Share This