W dniu dzisiejszym została podpisana umowa o dofinansowanie dużego projektu pn. „Sieć współpracy organizacji pozarządowych pogranicza polsko-niemieckiego na rzecz ochrony klimatu” pomiędzy Fundacją Natura Polska i ILB (Bank Inwestycyjny Brandenburgii). Przedsięwzięcie jest finansowane z programu Interreg V A Brandenburgia-Polska oś4 i jest to największy z dotychczas realizowanych projektów naszej Fundacji. Dofinansowanie wynosi około 1,1 mln złotych a cały projekt to ponad 2 mln i będzie on realizowany z niemieckim Stowarzyszeniem Arbeitsinitiative Letschin e.V. które otrzyma około 800 tysięcy złotych.

W ramach projektu zostanie założona polsko-niemiecka sieć współpracy NGO i opracowana strategia współpracy pomiędzy organizacjami z sieci a lokalnym samorządem. Poza tym zostaną zrealizowane: transgraniczne targi-piknik NGO, publikacje dla członków sieci, szlaki edukacyjne i murale o ochronie klimatu, mikroadaptacje klimatyczne, kalendarz imprez i wydarzeń pogranicza, wystawy plenerowe i film o działalności sektora NGO i ochronie klimatu. Do tego liczne warsztaty tematyczne z wyjazdami studyjnymi oraz publikacje dla mieszkańców i przedsiębiorców pogranicza jak można chronić klimat.

Dla mieszkańców południa województwa lubuskiego ta informacja oznacza także realizację imprezy plenerowej (podobnej ale o znacznie szerszym zasięgu, jak tej realizowanej w 2017 roku pn. Święto Lasu). W sobotę 05 września odbędzie się w Żarach nowa impreza o dość szerokim zakresie pn. „Polsko-niemieckie Święto Ochrony Klimatu“. Poza wieloma aspektami leśnymi pojawią się nowe tematy związane z ochroną klimatu w tym szereg pokazów i warsztatów dotyczących m.in. oszczędzania wody, recyklingu odpadów, tworzenia łąk kwietnych i zmniejszania ilości odpadów. Ponad to zaplanowano pokazy filmów o klimacie oraz prezentację urządzeń związanych z Odnawialnymi Źródłami Energii.

Projekt jest szansą dla wielu aktywnych organizacji w naszym województwie na nawiązanie nowych kontaktów, wymiany doświadczeń oraz pozyskania nowych pomysłów na przyszłość.

Stworzenie sieci ma na celu m.in. wzmocnienie i integrację organizacji pozarządowych działających na terenie pogranicza polsko-niemieckiego, pozyskaniu przez nie partnerów do współpracy oraz usprawnienia ich działań, komunikacji i promocji.
Udział w projekcie jest bezpłatny i każda organizacja decyduje indywidualnie z których działań projektu będzie korzystać. Zapraszamy do wstąpienia w szeregi sieci inne Stowarzyszenia i Fundacje.

Wspólne działania projektowe rozpoczynamy od KONGRESU założycielskiego sieci, który odbędzie się w maju na którym zostaną zaprezentowane dobre przykłady działalności różnych organizacji pozarządowych i dowiemy się jak możemy rozwijać nasze organizacje. Będzie też okazja do poznania nowych ludzi, zwiedzanie winnicy i przejazd statkiem po Odrze. Ilość uczestników Kongresu jest ograniczona.

W ramach projektu będziemy też organizować w lutym br. w każdym powiecie naszego województwa SPOTKANIA INFORMACYJNE o projekcie (oprócz powiatu krośnieńskiego i słubickiego, gdzie takie spotkania już się odbyły) na których omówimy szczegółowo cele i działania projektu a także odpowiemy na wszelkie pytania. Zapraszamy!

Share This