W projekcie Baltic Sea Food w Polsce przeprowadzane są przez Fundację Natura Polska kolejne działania. Dotychczas odbyły się liczne seminaria informacyjne dotyczące celu i zakresu działań w projekcie na których pokazano schemat modelu biznesowego, na którym opiera się model działania w nowych sieciach żywności lokalnej. Przybliżono też główne zasady jego działania oraz ich terminarz. Regionem pilotażowym w projekcie jest sieć Dziedzictwo Kulinarne – Wielkopolska i tam odbywają się teraz konkretne działania. Wyłoniono firmy, które biorą udział w pilotażu nowego modelu biznesowego a także eksperta biznesowego, który zbudował plan operacyjny działań oraz przeprowadza liczne konsultacje z podmiotami w regionie pilotażowym.

W trakcie konsultacji oraz wspólnych warsztatów roboczych, został wypracowany schemat biznesowy. Zajęto się również działaniami logistycznymi i kwestiami finansowymi, zarówno w poszczególnych firmach, jak i w nowo utworzonej sieci żywności lokalnej. W marcu rozpocznie się testowanie nowego modelu biznesowego w praktyce, a latem będzie on ewaluowany i zostaną sprawdzone efekty jego działania. Projekt i udział w nowej sieci dystrybucji żywności lokalnej spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem, wobec czego sieć stale poszerza się o nowe podmioty, co wróży sukces nowego modelu. Zostały nawiązane też nowe kontakty między firmami, powstały nowe kanały dystrybucyjne żywności lokalnej, a to stanowi szansę na dalszą dobrą współpracę w przyszłości. Na stronie internetowej www.naturapolska.eu znajdują się do pobrania odpowiednie materiały projektu: model biznesowy i podręcznik użytkownika.

Share This