Komitet Monitorujący program Polska-Saksonia podjął decyzję o dofinansowaniu dużego projektu (oś 4) przygotowanego z udziałem Fundacji Natura Polska pod nazwą „WIKT – Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym”. Wartość projektu to 620 631,99 EUR z czego wydatki Fundacji to 126 935,72 EUR a wielkość naszego dofinansowania to 107.895,32 EUR.

Projekt promuje współpracę instytucji i mieszkańców pogranicza polsko-saksońskiego na rzecz przeciwdziałania negatywnym zmianom klimatycznym. Opiera się on na trzech blokach tematycznych: wiedzy, współpracy z gminami, oraz na kształtowaniu świadomości ekologicznej społeczeństwa.

W ramach bloku „wiedza” powstaną mapa retencji, ekspertyza na temat bioróżnorodności, ocena hydromorfologiczna oraz badanie dotyczące ekstremalnych zjawisk pogodowych. Współpraca z gminami obejmie opracowanie i upowszechnienie deklaracji „gminy – przyjaciela klimatu”, szkolenia dla samorządów, debaty, konferencje oraz warsztaty. Partnerzy projektu zaproszą mieszkańców regionu do włączenia się w liczne akcje ekologiczne (m.in. zbieranie odpadów w lasach, zakładanie łąk kwietnych i rabat ziołowych, nasadzanie drzew, tworzenie ścieżek edukacyjnych, prelekcje w szkołach, pikniki rodzinne).

Partnerzy projektu: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (Beneficjent Wiodący), Spółka Użyteczności Publicznej SAPOS, Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja i Fundacja Natura Polska.

Dzięki dofinansowaniu Fundacja Natura Polska będzie realizować od lipca br. (przez dwa lata) m.in. wystawy poświęcone działaniom pro-klimatycznym, nasadzenia drzew w powiecie żarskim, cztery łąki kwietne, ogródki przyjazne owadom, dwie publikacje o klimacie w tym przede wszystkim o smogu, szkolenie dla gmin jak założyć łąkę kwietną. Zorganizujemy też wizytę studyjną dla lokalnych samorządów i organizacji pozarządowych do Wrocławia celem prezentacji dobrych praktyk klimatycznych.

Poza tym powstaną dwie ścieżki edukacyjne (w Żarach na Syrenie i przy zbiorniku Berzdorfer Sea w Goerlitz o klimacie). Uzupełnieniem działań będzie piknik klimatyczny w Żarach i akcje sprzątania śmieci z wód (przy rzece Nysa i wybranym akwenie wodnym) oraz pakiet zaleceń klimatycznych dla wybranych gmin.

Dziękujemy Bankowi Spółdzielczemu w Iłowej za zaufanie, który udzielił Fundacji odpowiedniej rekomendacji potwierdzając naszą zdolność finansową (bez promesy bankowej nie moglibyśmy złożyć wniosku o dofinansowanie).

Więcej informacji o dofinansowaniu z wykazem i opisem projektów jest poniżej:

https://pl.plsn.eu/-/komitet-monitorujacy-zatwierdzil-kolejne-projekty-do-dofinansowania

http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/polska-saksonia-okolo-53-mln-euro-na-edukacje-i-wspolprace-mieszkancow-i-instytucji/

Share This