Utworzenie Forum Organizacji Pozarządowych w gminie Żary

Z inicjatywy naszej Fundacji co kilka miesięcy odbywają się spotkania gminnych organizacji pozarządowych, które swoje cele statutowe kierują do ogółu mieszkańców. Celem Forum jest wymiana doświadczeń, promocja gminy, współpraca z innymi organizacjami na terenie powiatu żarskiego. Jedną z inicjatyw Forum jest wydawanie co rocznego kalendarza wydarzeń kulturalno-sportowych gminy Żary. Aktualnie Forum pracuje nad listą projektów, które chciałoby realizować z funduszy pomocowych oraz planem współpracy z Radą Gminy, którego głównymi celami są m.in. powstanie funduszu pożyczkowego dla NGO, promocja lokalnych organizacji i gminy Żary, rozpoczęcie budowy ścieżek rowerowych w gminie, edukacja ekologiczna, współpraca z miastem Żary i wdrożenie programu zagospodarowania terenów zielonych.
Share This