Bieniów-Rietschen-Sagar – razem chronimy dziedzictwo kulturowe na pograniczu polsko-niemieckim

Celem projektu jest szersza współpraca i promocja obiektów, które chronią dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko-saksońskiego dokumentując dzieje regionu Łużyc.

W ramach projektu został wydany folder przedstawiający działalność Izby Dziedzictwa Kulturowego w Bieniowie, Skansenu w Rietschen i Muzeum w Sagar oraz mapa z ponad 30 obiektami (muzea, skanseny, izby) dzięki czemu można było dowiedzieć się jakie miejsca warto odwiedzić aby poznać historię Łużyc. Inne działania projektowe to plenerowa wystawa w trzech miastach pogranicza (w tym Żary Rynek) na której można było zobaczyć efekty projektu, strona internetowa, ulotki z kolportażem do mieszkańców regionu zachęcające do odwiedzenia obiektów oraz promocja przedsięwzięcia w mediach.
Podsumowaniem projektu była konferencja (Stary Folwark Pietrzyków – 25 kwietnia) na której odbyły się prezentacje tematyczne i zostały odwiedzone wybrane obiekty kulturowe po polskiej stronie oraz odrębnie wyjazd studyjny dla uczestników projektu ze strony polskiej (6 maja) celem poznania Muzeum w Sagar i Skansenu w Rietschen.

Cel projektu:
Intensyfikacja współpracy partnerskiej poprzez pogłębienie wiedzy o dziedzictwie kulturowym wśród mieszkańców obszaru wsparcia.

Beneficjent:
Fundacja Natura Polska

Partner projektu:
Muzeum w Sagar – http://www.museum-sagar.de
Skansenu w Rietschen – https://erlichthofsiedlung.de
Termin realizacji projektu:
31.01.2017 – 29.05.2017

Wartość projektu:
14.790,75 €

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020 12.572,13 EUR (85% wartości projektu)

Dofinansowanie z budżetu Państwa 739,54 EUR

Więcej informacji o projekcie zamieszczonych jest na stronie internetowej www.e-brs.pl

Projekt pn. „Bieniów-Rietschen-Sagar – razem chronimy dziedzictwo kulturowe na pograniczu polsko-niemieckim” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska– Saksonia 2014-2022 oraz ze środków budżetu państwa.

Polsko-niemiecki festiwal muzyczny „Szlakiem Gustava Heinze” cz.II

W ramach projektu zorganizowano cykl koncertów (Görlitz, Lubomyśl, Żary, Biedrzychowice) poświęconych popularyzacji postaci Gustava Heinze. Ponad to wydano publikację o jego dziełach – wykonanych organach oraz wystawę plenerową prezentującą jego twórczość. Gustav...

Polsko-niemieckie spotkania muzyczne na szlaku Gustava Heinze

W ramach projektu zorganizowano cykl koncertów (Görlitz, Żary, Bieniów) poświęconych popularyzacji postaci Gustava Heinze. Ponad to wydano publikację i zainstalowano ścieżkę edukacyjną o jego twórczości w Bieniowie. Gustav Heinze to urodzony w Bieniowie pod Żarami i...

Razem dla lasu i ochrony klimatu na pograniczu polsko-saksońskim

W ramach projektu zorganizowano w Żarach polsko-niemieckie ”Święto lasu i ochrony klimatu”, którego celem była edukacja mieszkańców regionu związana z ekologią, ochroną klimatu i promocją walorów przyrodniczych lasów obszaru wsparcia. Podczas imprezy zaprezentowało...

Poznajemy produkty regionalne na polsko-niemieckim pograniczu

W ramach projektu zorganizowano polsko-niemiecką wystawę produktów regionalnych w Lubomyślu. Podczas imprezy odbyły się liczne prezentacje, degustacje, konkursy i pokazy związane z produktami lokalnymi. W programie wystawy znalazły się także występy zespołów...

Współpraca sektora NGO na pograniczu polsko-niemieckim

W ramach projektu zorganizowano wyjazd studyjny poznajemy pogranicze polsko-niemieckie ze zwiedzaniem zielonych miejsc w tym Parku Rododendronów w Kromlau, Leśnej Kolejki Mużakowskiej w Weisswasser, Parku Głazów Narzutowych w Nochten i miejskich dziedzińców w Görlitz....

Rowerem przez powiat żarski

Projekt był kontynuacją realizowanych w latach 2013-2014 działań polegających na utworzeniu sieci szlaków rowerowych w gminie ŻaryZostały wytyczone dwa szlaki rowerowe na trasie Miłowice - Mirostowice Górne-Łaz-Żary oraz Żary-Olszyniec-Złotnik-Gorzupia z miejscami...

Polsko-Niemieckie spotkania z Lasem

Projekt był skierowany do mieszkańców pogranicza oraz podmiotów związanych z lasem i zainteresowanych tematyką leśną z Polski i Niemiec. Działania, które podjęliśmy w ramach projektu to m.in.: organizacja imprezy plenerowej "Polsko-Niemieckie Święto Lasu" w dniu...

Share This