„Guzów – witamy turystów”

W ramach projektu na który dofinansowanie w kwocie 15.400 zł. przyznała Lokalna Grupa Działania „Grupa Łużycka” z Lubska, przeprowadzono działania związane z promocją Guzowa położonego w gminie Jasień, w tym głównie znajdującego się tam użytku ekologicznego „Torfowisko Guzów”. W ramach zadania powstała strona internetowa sołectwa, tablice z planem wsi przy wjeździe do Guzowa oraz mapa turystyczna. Projekt był promowany w prasie i poprzez zamontowaną w Jasieniu tablicę turystyczną zachęcającą do odwiedzenia Guzowa.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie www.guzow.info

Share This