Integracja polsko-niemiecka na szlaku Zdrowej Ryby na obszarze Łuku Mużakowa

W ramach projektu zrealizowano wiele działań na rzecz współpracy związków wędkarskich pogranicza polsko-niemieckiego oraz prezentacja dla turystów bogatych zasobów wodnych Łuku Mużakowa.

Działania projektowe polegały na wspólnych spotkaniach (zawody wędkarskie w Łęknicy 1 maja i Tuplicach 3 czerwca) na których można było skosztować rybę z tutejszych łowisk oraz wziąć udział w rajdzie rowerowym (10 czerwca) po starej linii kolejowej z Łęknicy do Tuplic. Ponad to został wydany folder i mapa turystyczna przedstawiająca współpracę związków wędkarskich i galerię wszystkich łowisk z ich opisem a także kalendarz Łowiska pogranicza. Dzięki projektowi zostały zakupione nagrody na zawody wędkarskie takie jak wagi wędkarskie, zanęty, kołowrotki i wędki. Zainstalowanych zostało także pięć tablic opisujących szlak Zdrowej Ryby przedstawiających łowiska oraz opis ryb jakie się tam znajdują.

Cel projektu:
Celem projektu jest intensyfikacja współpracy partnerów projektu poprzez propagowanie turystyki wędkarskiej na terenie wsparcia oraz integrację mieszkańców i partnerów pow.żarskiego i pow. Görlitz.

Beneficjent:
Fundacja Natura Polska

Partner projektu:
Angelverein Krauschwitz e.V.
Gmina Tuplice – www.tuplice.pl
Termin realizacji projektu:
16.03.2017 – 31.07.2017

Wartość projektu:
15.350,40 EUR

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020 13.047,84 EUR (85% wartości projektu)

Dofinansowanie z budżetu Państwa 767,52 EUR

Projekt pn. „Integracja polsko-niemiecka na szlaku Zdrowej Ryby na obszarze Łuku Mużakowa” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska– Saksonia 2014-2022 oraz ze środków budżetu państwa.

Polsko-niemiecki festiwal muzyczny „Szlakiem Gustava Heinze” cz.II

W ramach projektu zorganizowano cykl koncertów (Görlitz, Lubomyśl, Żary, Biedrzychowice) poświęconych popularyzacji postaci Gustava Heinze. Ponad to wydano publikację o jego dziełach – wykonanych organach oraz wystawę plenerową prezentującą jego twórczość. Gustav...

Polsko-niemieckie spotkania muzyczne na szlaku Gustava Heinze

W ramach projektu zorganizowano cykl koncertów (Görlitz, Żary, Bieniów) poświęconych popularyzacji postaci Gustava Heinze. Ponad to wydano publikację i zainstalowano ścieżkę edukacyjną o jego twórczości w Bieniowie. Gustav Heinze to urodzony w Bieniowie pod Żarami i...

Razem dla lasu i ochrony klimatu na pograniczu polsko-saksońskim

W ramach projektu zorganizowano w Żarach polsko-niemieckie ”Święto lasu i ochrony klimatu”, którego celem była edukacja mieszkańców regionu związana z ekologią, ochroną klimatu i promocją walorów przyrodniczych lasów obszaru wsparcia. Podczas imprezy zaprezentowało...

Poznajemy produkty regionalne na polsko-niemieckim pograniczu

W ramach projektu zorganizowano polsko-niemiecką wystawę produktów regionalnych w Lubomyślu. Podczas imprezy odbyły się liczne prezentacje, degustacje, konkursy i pokazy związane z produktami lokalnymi. W programie wystawy znalazły się także występy zespołów...

Współpraca sektora NGO na pograniczu polsko-niemieckim

W ramach projektu zorganizowano wyjazd studyjny poznajemy pogranicze polsko-niemieckie ze zwiedzaniem zielonych miejsc w tym Parku Rododendronów w Kromlau, Leśnej Kolejki Mużakowskiej w Weisswasser, Parku Głazów Narzutowych w Nochten i miejskich dziedzińców w Görlitz....

Rowerem przez powiat żarski

Projekt był kontynuacją realizowanych w latach 2013-2014 działań polegających na utworzeniu sieci szlaków rowerowych w gminie ŻaryZostały wytyczone dwa szlaki rowerowe na trasie Miłowice - Mirostowice Górne-Łaz-Żary oraz Żary-Olszyniec-Złotnik-Gorzupia z miejscami...

Polsko-Niemieckie spotkania z Lasem

Projekt był skierowany do mieszkańców pogranicza oraz podmiotów związanych z lasem i zainteresowanych tematyką leśną z Polski i Niemiec. Działania, które podjęliśmy w ramach projektu to m.in.: organizacja imprezy plenerowej "Polsko-Niemieckie Święto Lasu" w dniu...

Share This