„Oznakowanie i zabezpieczenie pomników przyrody”

 Zabezpieczono i oznakowano 394 pomniki przyrody na terenie pięciu lokalnych grup rybackich (Łużycka, Krośnieńsko-Gubińska, Partnerstwo Jezior, Sieja i Dolnośląska Kraina Karpia) na terenie województw : lubuskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego. Zadanie zostało sfinansowane z Programu Operacyjnego RYBY w 85% (298.375,50 zł). W ramach projektu każdy pomnik przyrody został oznakowany jednakowymi tablicami poprzez jego opisanie (informacja o nazwie i jego walorach) a niektóre z nich dodatkowo zabezpieczone przez montaż słupków granicznych.

Share This