Pociągiem do współpracy – bogata historia kolejnictwa polsko-niemieckiego pogranicza

W ramach projektu zorganizowano wyjazdy studyjne w Polsce i w Niemczech do obiektów związanych z historią kolejnictwa. Dodatkowo powstał folder informacyjny o miejscach kultywujących tradycje kolejowe pogranicza polsko-niemieckiego oraz nieczynnych liniach kolejowych. Uzupełnieniem projektu był kalendarz o dworcach kolejowych pogranicza oraz wystawa plenerowa prezentująca historię kolei w regionie, którą zaprezentowano w Żarach, Weisswasser i Zittau. Podsumowaniem projektu był piknik kolejowy w Żarach ze wspólnym przejazdem pociągiem przez miłośników kolei oraz innymi atrakcjami towarzyszącymi: zawodami w jeździe drezyną na czas, prezentacjami obiektów kolejowych i zasad ruchu kolejowego oraz konkurs zapowiadania pociągów.

Cel projektu:
Projekt ma na celu intensyfikację współpracy partnerskiej i integrację mieszkańców pogranicza polsko-niemieckiego poprzez wzmocnienie regionalnej identyfikacji wspólną historią i wiedzą o kolejnictwie.

Beneficjent:
Fundacja Natura Polska

Partnerzy Projektu:
Ostsächsische Eisenbahnfreunde e.V.
Termin realizacji projektu:
14.10.2018-13.07.2019

Wartość projektu:
20.416,89 EUR

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020 17.354,35 EUR (85% wartości projektu)

Dofinansowanie z budżetu Państwa: 1.020,84 EUR

Projekt pn. „Pociągiem do współpracy – bogata historia kolejnictwa polsko-niemieckiego pogranicza” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska– Saksonia 2014-2022 oraz ze środków budżetu państwa.

Polsko-niemiecki festiwal muzyczny „Szlakiem Gustava Heinze” cz.II

W ramach projektu zorganizowano cykl koncertów (Görlitz, Lubomyśl, Żary, Biedrzychowice) poświęconych popularyzacji postaci Gustava Heinze. Ponad to wydano publikację o jego dziełach – wykonanych organach oraz wystawę plenerową prezentującą jego twórczość. Gustav...

Polsko-niemieckie spotkania muzyczne na szlaku Gustava Heinze

W ramach projektu zorganizowano cykl koncertów (Görlitz, Żary, Bieniów) poświęconych popularyzacji postaci Gustava Heinze. Ponad to wydano publikację i zainstalowano ścieżkę edukacyjną o jego twórczości w Bieniowie. Gustav Heinze to urodzony w Bieniowie pod Żarami i...

Razem dla lasu i ochrony klimatu na pograniczu polsko-saksońskim

W ramach projektu zorganizowano w Żarach polsko-niemieckie ”Święto lasu i ochrony klimatu”, którego celem była edukacja mieszkańców regionu związana z ekologią, ochroną klimatu i promocją walorów przyrodniczych lasów obszaru wsparcia. Podczas imprezy zaprezentowało...

Poznajemy produkty regionalne na polsko-niemieckim pograniczu

W ramach projektu zorganizowano polsko-niemiecką wystawę produktów regionalnych w Lubomyślu. Podczas imprezy odbyły się liczne prezentacje, degustacje, konkursy i pokazy związane z produktami lokalnymi. W programie wystawy znalazły się także występy zespołów...

Współpraca sektora NGO na pograniczu polsko-niemieckim

W ramach projektu zorganizowano wyjazd studyjny poznajemy pogranicze polsko-niemieckie ze zwiedzaniem zielonych miejsc w tym Parku Rododendronów w Kromlau, Leśnej Kolejki Mużakowskiej w Weisswasser, Parku Głazów Narzutowych w Nochten i miejskich dziedzińców w Görlitz....

Rowerem przez powiat żarski

Projekt był kontynuacją realizowanych w latach 2013-2014 działań polegających na utworzeniu sieci szlaków rowerowych w gminie ŻaryZostały wytyczone dwa szlaki rowerowe na trasie Miłowice - Mirostowice Górne-Łaz-Żary oraz Żary-Olszyniec-Złotnik-Gorzupia z miejscami...

Polsko-Niemieckie spotkania z Lasem

Projekt był skierowany do mieszkańców pogranicza oraz podmiotów związanych z lasem i zainteresowanych tematyką leśną z Polski i Niemiec. Działania, które podjęliśmy w ramach projektu to m.in.: organizacja imprezy plenerowej "Polsko-Niemieckie Święto Lasu" w dniu...

Share This