Polsko-Niemieckie spotkania z Lasem

Projekt był skierowany do mieszkańców pogranicza oraz podmiotów związanych z lasem i zainteresowanych tematyką leśną z Polski i Niemiec. Działania, które podjęliśmy w ramach projektu to m.in.: organizacja imprezy plenerowej „Polsko-Niemieckie Święto Lasu” w dniu 23.09.2017r. w Żarach.

Impreza edukowała uczestników o ekologii jak również walorach przyrodniczych lasów obszaru wsparcia. W tym celu zorganizowane były stoiska wystawców, stoiska tematyczne, degustacje produktów leśnych, prezentacje i pokazy, zawody i konkursy ekologiczne oraz koncerty i animacje. Ponadto w ramach projektu odbyło się spotkanie przedstawicieli lasów, samorządów i organizacji pozarządowych w Görlitz- 19.10.2017r., którego celem było zapoznanie się z dobrymi praktykami leśników w Saksonii oraz warsztaty o tematyce leśnej dla dzieci i młodzieży w Weisswasser- 25.11.2017r.

Cel projektu:
Celem projektu było zacieśnienie partnerstwa poprzez wspólne działania na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej szczególnie na terenach leśnych. Dzięki projektowi nastąpiła realna integracja środowisk związanych z zasobami leśnymi oraz stworzono płaszczyznę do realizacji kolejnych projektów, inicjatyw i nowych zadań o tematyce leśnej,ekologicznej oraz edukacyjnej..

Beneficjent:
Fundacja Natura Polska

Partner projektu:
GÜSA e.V. – www.guesaev-goerlitz.jimdo.com

Termin realizacji projektu:
28.06.2017 – 27.12.2017

Wartość projektu:
14.175,25 EUR

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020 12.048,96 EUR (85% wartości projektu)

Dofinansowanie z budżetu Państwa 708,76 EUR

Projekt pn. „Polsko-Niemieckie spotkania z Lasem” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska– Saksonia 2014-2022 oraz ze środków budżetu państwa.

Polsko-niemiecki festiwal muzyczny „Szlakiem Gustava Heinze” cz.II

W ramach projektu zorganizowano cykl koncertów (Görlitz, Lubomyśl, Żary, Biedrzychowice) poświęconych popularyzacji postaci Gustava Heinze. Ponad to wydano publikację o jego dziełach – wykonanych organach oraz wystawę plenerową prezentującą jego twórczość. Gustav...

Polsko-niemieckie spotkania muzyczne na szlaku Gustava Heinze

W ramach projektu zorganizowano cykl koncertów (Görlitz, Żary, Bieniów) poświęconych popularyzacji postaci Gustava Heinze. Ponad to wydano publikację i zainstalowano ścieżkę edukacyjną o jego twórczości w Bieniowie. Gustav Heinze to urodzony w Bieniowie pod Żarami i...

Razem dla lasu i ochrony klimatu na pograniczu polsko-saksońskim

W ramach projektu zorganizowano w Żarach polsko-niemieckie ”Święto lasu i ochrony klimatu”, którego celem była edukacja mieszkańców regionu związana z ekologią, ochroną klimatu i promocją walorów przyrodniczych lasów obszaru wsparcia. Podczas imprezy zaprezentowało...

Poznajemy produkty regionalne na polsko-niemieckim pograniczu

W ramach projektu zorganizowano polsko-niemiecką wystawę produktów regionalnych w Lubomyślu. Podczas imprezy odbyły się liczne prezentacje, degustacje, konkursy i pokazy związane z produktami lokalnymi. W programie wystawy znalazły się także występy zespołów...

Współpraca sektora NGO na pograniczu polsko-niemieckim

W ramach projektu zorganizowano wyjazd studyjny poznajemy pogranicze polsko-niemieckie ze zwiedzaniem zielonych miejsc w tym Parku Rododendronów w Kromlau, Leśnej Kolejki Mużakowskiej w Weisswasser, Parku Głazów Narzutowych w Nochten i miejskich dziedzińców w Görlitz....

Rowerem przez powiat żarski

Projekt był kontynuacją realizowanych w latach 2013-2014 działań polegających na utworzeniu sieci szlaków rowerowych w gminie ŻaryZostały wytyczone dwa szlaki rowerowe na trasie Miłowice - Mirostowice Górne-Łaz-Żary oraz Żary-Olszyniec-Złotnik-Gorzupia z miejscami...

Share This