Polsko-niemieckie tradycje ceramiczne na Łuku Mużakowa

W ramach projektu powstał w gminie Tuplice szlak ceramiki (przy ścieżce rowerowej Cielmów-Chełmica-Jagłowice) promujący tradycje ceramiczne pogranicza polsko-niemieckiego poprzez instalację tablic turystycznych. Ponadto został wydany folder, ulotki promujące szlak, mapa turystyczna i gadżety promocyjne. Podsumowanie projektu była polsko-niemiecka konferencja na której przedstawiono kilka tematycznych referatów w tym m.in. o ceramice na pograniczu, walorach Łuku Mużakowa i zabytkowej cegielni w Klein Kölzig. Odrębnie zaprezentowały się gminy przedstawiając atrakcje turystyczne. Projekt zrealizowano w partnerstwie ze Związkiem Gmin Döbern i gminą Tuplice. Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej ceramikapogranicza.eu

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa. „Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”/ „GrenzenüberwindendurchgemeinsameInvestition in dieZukunft”.

Share This