Projekt edukacji ekologicznej dla gmin Jasień, Brzeźnica i Przewóz

Projekt edukacji ekologicznej związany był z nową ustawą o gospodarowaniu odpadami. Zadanie polegało na przygotowaniu ulotki edukacyjnej poświęconej segregowaniu odpadów w której znalazły się informacje o wysokościach opłat za ich odbiór, tryb płatności i inne niezbędne informacje związane z nowym systemem w tym także działań promujących segregację nieczystości. Ulotki trafiły do każdego mieszkania w gminach Jasień, Brzeźnica i Przewóz.

Share This