Promocja wybranych obszarów NATURA 2000 na pograniczu polsko-niemieckim

Głównym celem projektu była promocja polsko-niemieckich obszarów Natura 2000 w okolicy Gozdnicy i Hähnichen. Dzięki temu wykonano : koncepcję promocji turystycznej obszarów, tablice turystyczne, trójjęzyczny folder i mapę turystyczną, gadżety promocyjne i stronę internetową. Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska– Saksonia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa w łącznej kwocie 57.500 zł.

Share This