Kampania informacyjna „TRANSGEA Żyj z klimatem – to może być proste!“

Trwa kampania informacyjna w projekcie TRANSGEA – Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu.

Chcemy przybliżyć liczne produkty projektu TRANSGEA, realizowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 na terenie pogranicza polsko-saksońskiego. Celem kampanii jest przedstawienie wyników osiągniętych w projekcie, by poprzez promocję i rozpowszechnienie tych informacji dotrzeć do jak najszerszego grona mieszkańców obszaru wsparcia (pogranicza polsko-saksońskiego).

Obecnie każdy odczuwa skutki zmian klimatu. Zjawiska ekstremalne takie jak: fale upałów, nawalne opady deszczu, burze i silny wiatr, susze pojawiają się coraz częściej i są coraz gwałtowniejsze. Możemy wręcz mówić o zagrożeniach ze strony ekstremalnych zjawisk pogodowych. Skutki zmian klimatu będą odczuwalne w sferze przyrody, gospodarki, odcisną też piętno na relacjach społecznych. Realizując projekt TRANSGEA starano się przybliżać informacje o zmianach klimatu i ich skutkach, a także o sposobach i możliwościach podejmowania działań adaptacyjnych (w tym niskobudżetowych – mikroadaptacji) a poprzez to przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców obszaru wsparcia w warunkach zachodzących zmian klimatu.

Podczas kampanii chcemy szczególną uwagę zwrócić na trzy grupy odbiorców: młodzież szkolną, seniorów oraz administrację samorządową. Materiały informacyjne i produkty projektu TRANSGEA zostały przygotowane z myślą o tych grupach i są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej projektu: www.transgea.eu Zachęcając Państwa do skorzystania z przygotowanych materiałów chcielibyśmy podkreślić kilka niezaprzeczalnych faktów:

Tendencje zmian wskaźników klimatycznych, świadczą o zmianie klimatu a w konsekwencji rosnącym zagrożeniu powodowanym przez ekstremalne warunki pogodowe.
Klimat pogranicza polsko-saksońskiego ociepla się i w przyszłości będzie ulegał dalszym modyfikacjom.
Wszyscy odczuwamy zmiany klimatu więc musimy starać się zaadoptować do nowych warunków.
Szereg działań, które mają ograniczyć zmiany klimatyczne, zostały już na całym świecie zainicjowane. Należy je jednak zintensyfikować i przyspieszyć.
Mikroadptacje są w zasięgu każdego z nas, skorzystaj z naszego doświadczenia.
Każdy z nas może mieć swój wkład w łagodzenie zmian klimatu – skorzystaj z naszych prostych, sprawdzonych propozycji.

Na stronie www.transgea.eu znajdą Państwo:

Broszury, poradniki, foldery
Filmy
Wystawę fotograficzną
Ścianki informacyjne
Informacje o ścieżkach edukacyjnych
Mikoradaptacje z obszaru wsparcia

Projekt TRANSGEA realizowany jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG Polska-Saksonia. W projekcie Partnerem Wiodącym jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, współpartnerami są: GÜSA e.V., SAPOS gemeinnützige GmbH, Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja i Fundacja Natura Polska.

Share This