Zapraszamy do udziału w rajdach rowerowych, które organizowane są w ramach projektu pn. „Nowe szlaki rowerowe na pograniczu polsko-niemieckim”. Odbędą się one w sobotę 5 września w Forst oraz 10 października w Nowogrodzie Bobrzańskim. Na trasie wycieczek spotkamy najciekawsze atrakcje przyrodnicze i historyczne regionu Forst i Nowogrodu Bobrzańskiego. W ramach projektu opracowano koncepcję nowych szlaków rowerowych w gminie Nowogród Bob. i ich połączenia z miastem Forst. Poza tym wyznaczono i oznakowano nowy rowerowy szlak turystyczny (czerwony) na trasie Nowogród Bobrzański-Łagoda-Nowogród Bobrzański (27 km). Uzupełnieniem projektu jest wydana mapa z naniesionym szlakiem oraz planowanymi trasami do realizacji w przyszłości.

Informacja o projekcie wraz z opisem zrealizowanych działań oraz relacją z obu rajdów rowerowych zostanie umieszczona na stronie internetowej: www.roweremnapograniczu.eu

Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Land & Leute Region Lausitzer Neisse e.V. z Forst a wsparcia merytorycznego udzieliło nam Stowarzyszenie FIBER i Urząd Miasta i Gminy w Nowogrodzie Bobrzańskim. Dziękujemy!

Projekt uzyskał dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr w ramach programu Brandenburgia-Polska oraz z budżetu Państwa.

Share This