W sobotę 17 października w Zaborze odbyły się pierwsze spotkania czterech grup roboczych działających przy nowo utworzonej Sieci Współpracy Organizacji Pozarządowych pogranicza polsko-niemieckiego na rzecz ochrony klimatu. Uczestnicy spotkań pracowali nad nowymi pomysłami, które będzie można realizować w przyszłości na rzecz ochrony klimatu. Nie zabrakło także tematów związanych z ochroną pszczół. Każda z grup odwiedziła Pszczelarnię Słodnik należącą do Fundacji APIS będącej członkiem Sieci. Spotkanie zostało dofinansowane z programu Interreg VA Brandenburgia-Polska. Dziękujemy za aktywny udział!
Share This