Start II etapu projektu o Gustavie Heinze dziś w Goerlitz. A kolejne koncerty i działania już w nowym roku. Zapraszamy!
Dofinansowanie przyznano z programu INTERREG Polska-Saksonia przez Euroregion Nysa.
Share This