W sobotę 07 maja w niemieckim Doebern zorganizowano pierwszy pieszo-rowerowy rajd rowerowy w ramach projektu pn. „Pojezierze Antropogeniczne-nowy produkt turystyczny na polsko-niemieckim Łuku Mużakowa”. Jego uczestnicy spotkali się w Doebern skąd udali się na wieżę widokową nad jeziorem Felixsee. Następnie odwiedzili stary młyn w Hornow oraz kościół w tej miejscowości.

W ramach prowadzonych już działań powstaje publikacja z mapką obejmującą zbiorniki wodne na tzw. Pojezierzu Antropogenicznym (północ Łuku Mużakowa), wystawa plenerowa oraz oznakowanie 30 zbiorników.
Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Land & Leute Region Lausitzer Neisse e.V. z Forst. Kolejny rajd odbędzie się w Tuplicach 18 czerwca (zwiedzanie Dużego Stawu z wydmą oraz mniejszych zbiorników w okolicach Tuplic).

Projekt uzyskał dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr w ramach programu Brandenburgia-Polska oraz z budżetu Państwa.

Share This