Fundacja Natura Polska i Stowarzyszenie Land & Leute Region Lausitzer Neisse e.V. zakończyły realizację projektu, którego celem było pogłębienie współpracy partnerskiej, poprzez m.in. tworzenie nowych atrakcji turystycznych i ich promocję. W ramach działań projektowych zostało oznakowanych 30 zbiorników pokopalnianych na terenie Łuku Mużakowa oraz wydano przewodnik turystyczny z mapką promującą nowy produkt turystyczny tj. Pojezierze Antropogeniczne. W kilku największych miasta pogranicza (Żary, Żagań, Forst) pokazywana była wystawa plenerowa poświęcona Pojezierzu Antropogenicznemu w rejonie Tuplic i okolic. W maju br. zorganizowano wycieczkę pieszo-rowerową nad jezioro Felixsee (Niemcy) a w sobotę 18 czerwca w Tuplicach odbył rajd rowerowy, podczas którego jego uczestnicy mieli okazję poznać północną część Łuku Mużakowa w tym wybrane zbiorniki wodne Pojezierza Antropogenicznego. Na trasie przejazdu znalazły się po kolei Wzgórze Tuplickie, Duży Staw, tuplickie stawy oraz kilka mniejszych zbiorników pokopalnianych w Cielmowie i Chełmicy. Projekt „Pojezierze antropogeniczne – nowy produkt turystyczny na polsko-niemieckim Łuku Mużakowa” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Brandenburgia-Polska w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr).
Share This