W sobotę 08 października w Drzeniowie Koło Tuplic, podsumowano realizację projektu Fundacji Natura Polska i Stowarzyszenia Land & Leute Region Lausitzer Neisse e.V. pn. „Polsko-niemiecki szlak kamiennych drogowskazów”. Jego celem jest transgraniczna współpraca partnerska poprzez tworzenie nowych atrakcji turystycznych i ich promocję. W ramach działań projektowych powstał SZLAK kamiennych drogowskazów a kilka z nich zostało odnowionych. Partnerzy opracowali także przewodnik turystyczny z mapką oraz stronę internetową na której znajdują się dokładne lokalizacje drogowskazów. W dniu 17 września br. został zorganizowany polsko-niemiecki rajd rowerowy obejmujący poznanie nowych atrakcji turystycznych (Forst-Brożek-Marianka) a w sobotę 08 października odbył się rajd szlakiem drogowskazów na trasie Pietrzyków-Lipsk Żarski-Świbna-Golin-Drzeniów-Pietrzyków. Drogowskazy wskazywały dawniej drogę, wyznaczały rejon łowiecki, upamiętniały tragedie, a dziś stanowią także ślad, który chcieli pozostawić po sobie ludzie i mają także wartość poznawczą. Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu programu Interreg Brandenburgia-Polska w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr i budżetu Państwa.
Share This