Fundacja Natura Polska jest prawdopodobnie pierwszym w regionie lubuskim podmiotem, który otrzymał dofinansowanie z nowego programu współpracy transgranicznej Interreg Region Morza Bałtyckiego na lata 2021-2027. Projekt pn. „BASCIL”, który przygotowaliśmy wspólnie z partnerami ze Szwecji, Estonii, Niemiec, Litwy, Norwegii i Finlandii uzyskał dofinansowanie w wysokości 2,4 mln EUR z czego na naszą organizację przypada 132 tys. EUR. Działania projektu wpisują się w priorytet 1 programu – „Innowacyjne społeczeństwa”. Dzięki realizacji projektu zostaną wdrożone innowacyjne rozwiązania poprawiające zrównoważoną turystykę kulinarną oraz działania dywersyfikacyjne w sektorze produkcji żywności. Projekt będziemy realizować ze wsparciem Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego a jego realizacja przypada na lata 2023-2025.
Share This