Baltic Sea Food

Baltic Sea Food

Lokalni producenci żywności i rolnicy na obszarach wiejskich BSR to głównie małe firmy rodzinne, które wolą organizować sprzedaż poprzez kontakt bezpośredni i telefonicznie. Obszar rynku lokalnych producentów żywności to zazwyczaj ich własny region zamieszkania. W wielu regionach utworzyły one lokalne sieci żywnościowe do współpracy w zakresie marketingu i wymiany informacji. Lokalne sieci spożywcze w regionie BSR podkreślają potrzebę wdrożenia opłacalnych rozwiązań dystrybucyjnych w zakresie dostarczania produktów żywnościowych z gospodarstw rolnych do lokalnych restauracji (gospodarstw turystycznych/sklepów/branż). Celem projektu było opracowanie zrównoważonego
i możliwego do przeniesienia modelu biznesowego dla dystrybucji B2B stosowanego
w lokalnych sieciach żywnościowych ustanowionych przez lokalnych producentów
i dostawców żywności na obszarach wiejskich BSR. Model umożliwił ustanowienie płynnych krótkich łańcuchów dostaw na poziomie lokalnym i regionalnym, oferując możliwości rozwoju i poprawy wyników biznesowych MŚP działających w lokalnym sektorze żywnościowym na obszarach wiejskich. Głównym oczekiwanym rezultatem projektu była poprawa zdolności krajowych i regionalnych organizacji z 10 krajów do wspierania lokalnych sieci żywnościowych z obszaru BSR, zainteresowanych uruchomieniem dystrybucji B2B lokalnych produktów spożywczych w modelu biznesowym i innowacjach procesowych.

Całkowita wartość projektu: 2 436 479 EUR, dofinansowanie z EFRR 1 624 240,15 EUR
Termin realizacji projektu: 01.10.2017 – 31.03.2021

Lista Partnerów:

 • The Ministry of Rural Affairs of the Republic of Estonia (Estonia)
 • Latvian country tourism association (Latvia)
 • Mecklenburg-Vorpommen Tourist Board (Germany)
 • Ystad Municipality (Sweden)
 • Latvian Agricultural Organiztion Cooperation Council (Latvia)
 • Business Region Esbjerg (Denmark)
 • Norwegian Rural Tourism and Local Food association- HANEN (Norway)
 • NGO Estonian Rural Tourism (Estonia)
 • Estonian Chamber of Agriculture and Commerce (Estonia)
 • Pskov Agrotechnical College (Russian Federation)
 • State Committee of the Pskov region for economic development and investment policy (Russian Federation)
 • Lahti University of Applied Sciences (Finland)
 • Lithuanian countryside tourism association (Lihtuania)
 • „Polish Nature” Foundation (Poland)
Share This