Ceramika na Łużycach – promocja tradycji regionalnych na pograniczu polsko-niemieckim

Ceramika na Łużycach – promocja tradycji regionalnych na pograniczu polsko-niemieckim

W ramach projektu zorganizowano warsztaty ceramiczne, wycieczkę studyjną szlakiem ceramiki w Saksonii z pokazami garncarskimi ścieżkę edukacyjną oraz historyczny mural o ceramice w Mirostowicach Dolnych. Odrębnie zostały wykonane: kalendarz ceramiczny i folder prezentujący znaczenie ceramiki dla gospodarki regionu w ujęciu historycznym.

Podsumowaniem projektu była konferencja tematyczna (09 października 2021 w Żarach) z interesującymi referatami na temat historii ceramiki w regionie oraz wycieczką jej śladami.

Cel projektu:
Intensyfikacja współpracy partnerskiej poprzez pogłębienie wiedzy o dziedzictwie kulturowym dotyczącym tradycji ceramicznych wśród mieszkańców obszaru wsparcia.

Partner Projektu:
Förderverein Museum Sagar e.V. .
Termin realizacji projektu:
01.01.2021-31.03.2022

Wartość projektu:
21.497,50 EUR

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2022 18.272,87 EUR (85% wartości projektu)

Dofinansowanie z budżetu Państwa: 1.074,86 EUR

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022.
Share This