III Polsko-niemiecka wystawa produktów regionalnych i łużyckich

III Polsko-niemiecka wystawa produktów regionalnych i łużyckich

W ramach projektu zorganizowano w Lubomyślu (Park) kolejną wystawę produktów regionalnych i łużyckich z kilkudziesięcioma stoiskami oraz warsztaty, pokazy, koncerty i degustacje związane z lokalnymi produktami. Odrębnie opracowano i wydano folder promujący produkty regionalne z pogranicza polsko-niemieckiego.
Celem projektu było pogłębienie współpracy partnerskiej, wzmocnienie wzajemnego zaufania i pokonywanie mentalnych, kulturowych oraz językowych barier poprzez organizację polsko-niemieckiej wystawy produktów regionalnych. Dzięki „Wystawie“ możliwa była integracja mieszkańców pogranicza, ich historii, teraźniejszości, kultury i tradycji oraz propagowano kulturę ludową, produkty regionalne, i obrzędy kultury łużyckiej.

Więcej informacji o projekcie i produktach regionalnych znajduje się na stronie internetowej: www.produktypogranicza.eu

Partner Projektu:
Gmina Neuhausen Spree www.neuhausen-spree.de
Termin realizacji projektu:
01.03.2020-30.07.2021

Wartość projektu:
12.490,40 EUR

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020 10.616,84 EUR (85% wartości projektu)

Dofinansowanie z budżetu Państwa: 624,92 EUR

Projekt „Polsko-niemiecka wystawa produktów regionalnych i łużyckich” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Brandenburgia-Polska w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr).
Share This