Nowe szlaki rowerowe na pograniczu polsko-niemieckim

Nowe szlaki rowerowe na pograniczu polsko-niemieckim

W ramach projektu opracowano koncepcję nowych szlaków rowerowych w gminie Nowogród Bob. i ich połączenia z miastem Forst. Poza tym wyznaczono i oznakowano nowy rowerowy szlak turystyczny (czerwony) na trasie Nowogród Bobrzański-Łagoda-Nowogród Bobrzański (27 km). Uzupełnieniem projektu jest wydana mapa z naniesionym nowym szlakiem oraz planowanymi trasami do realizacji w przyszłości.

W sobotę 10 października 2020 w Nowogrodzie Bobrzańskim odbył się polsko-niemiecki rajd rowerowy, który był jednocześnie podsumowaniem projektu. Jego uczestnicy spotkali się w Nowogrodzie Bob., aby przejechać na rowerach trasę nowo oznakowanego szlaku rowerowego z Nowogrodu Bob. przez Łagodę, Krzywą, Cieszów i z powrotem do Nowogrodu Bob. Oprócz przejazdu rowerami po trasie szlaku (z udziałem naszego Partnera z Forst), zaprezentowano walory turystyczne okolic a uczestnicy projektu wzięli udział w konkursach wiedzy związanych z turystyką rowerową. W drugiej części dnia rowerzyści zwiedzili tereny byłej fabryki amunicji DAG.

W ramach projektu odbył się też wcześniej (5 września 2020 w Forst) rajd rowerowy szlakiem lokalnych atrakcji regionu Forst. Jego uczestnicy przejechali trasę Weisspagker Berg – Gosda – Klinger See – Klein Jamno i z powotem do Forst. Poza tym udało się zwiedzić miejscowy zabytkowy młyn.

Więcej informacji o projekcie wraz z opisem zrealizowanych działań oraz relacją z obu rajdów rowerowych jest umieszczona na stronie internetowej: www.roweremnapograniczu.eu

Celem projektu było pogłębienie współpracy partnerskiej, wzmocnienie wzajemnego zaufania i pokonywanie mentalnych, kulturowych oraz językowych barier poprzez rozbudowę sieci szlaków rowerowych.

Partnerem projektu było Stowarzyszenie Land & Leute Region Lausitzer Neisse e.V. z Forst a wsparcia merytorycznego udzieliło Stowarzyszenie FIBER i Urząd Miasta i Gminy w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Partner Projektu:
Lausitzer Neisse e.V.
Termin realizacji projektu:
01.01.2020-31.10.2020

Wartość projektu:
13.341,00 EUR

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020 11.339,85 EUR (85% wartości projektu)

Dofinansowanie z budżetu Państwa: 667,05 EUR

Projekt pn. „Nowe szlaki rowerowe na pograniczu polsko-niemieckim”jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Brandenburgia-Polska w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr).
Share This