Polsko-niemiecki festiwal muzyczny „Szlakiem Gustava Heinze” cz.II

Polsko-niemiecki festiwal muzyczny „Szlakiem Gustava Heinze” cz.II

W ramach projektu zorganizowano cykl koncertów (Görlitz, Lubomyśl, Żary, Biedrzychowice) poświęconych popularyzacji postaci Gustava Heinze. Ponad to wydano publikację o jego dziełach – wykonanych organach oraz wystawę plenerową prezentującą jego twórczość. Gustav Heinze to urodzony w Bieniowie pod Żarami i znany na przełomie XIX i XX wieku rzemieślnik – budowniczy organów.

Cel projektu:
Intensyfikacja współpracy pomiędzy partnerami projektu.

Partner Projektu:
GÜSA e.V.
Termin realizacji projektu:
01.10.2021-30.03.2022

Wartość projektu:
24.089,05 EUR

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2022 20.000,00 EUR (85% wartości projektu)

Dofinansowanie z budżetu Państwa: 1.204,45 EUR

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022.
Share This