Polsko-niemiecki szlak kamiennych drogowskazów

Polsko-niemiecki szlak kamiennych drogowskazów

W ramach działań projektowych powstał szlak kamiennych drogowskazów a kilka z nich zostało odnowionych. Partnerzy opracowali także przewodnik turystyczny z mapką oraz stronę internetową na których to znajdą się dokładne lokalizacje drogowskazów.

We wrześniu 2022 r. został zorganizowany polsko-niemiecki rajd rowerowy obejmujący poznanie nowych atrakcji turystycznych (Forst-Brożek-Marianka). W październiku 2022 r. odbył się rajd szlakiem drogowskazów w Polsce (Pietrzyków-Golin-Drzeniów-Pietrzyków).

Drogowskazy wskazywały dawniej drogę, wyznaczały rejon łowiecki, upamiętniały tragedie, a dziś stanowią także ślad, który chcieli pozostawić po sobie ludzie i mają także wartość poznawczą.

Celem projektu było pogłębienie współpracy partnerskiej, wzmocnienie wzajemnego zaufania i pokonywanie mentalnych, kulturowych oraz językowych barier poprzez tworzenie atrakcji turystycznych i ich promocję.
Partner Projektu:
Land &Leute” Region Lausitzer Neiße e. V.
Termin realizacji projektu:
01.05.2022-30.11.2022

Wartość projektu:
17.434,76 EUR

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020 14.819,55 EUR (85% wartości projektu)

Dofinansowanie z budżetu Państwa: 871,73 EUR

Projekt pn. „Polsko-niemiecki szlak kamiennych drogowskazów”jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Brandenburgia-Polska w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr).
Share This