Polsko-niemiecki szlak obiektów sakralnych

Polsko-niemiecki szlak obiektów sakralnych

Projekt miał na celu współpracę mieszkańców pogranicza na rzecz wspólnej historii, tradycji
i zwiększenia roli obiektów sakralnych w ofercie turystycznej regionu. W ramach projektu wydano publikacje promujące obiekty sakralne pogranicza (folder i mapę turystyczną) oraz prezentację multimedialną obejmującą zabytki kościelne w regionie żarskim i gminie Neuhausen Spree. W dniu 6 października 2018 odbył się wyjazd studyjny szlakiem sakralnym w gminie Neuhausen Spree.

Podsumowanie projektu była KONFERENCJA „Chrońmy obiekty sakralne” z wieloma interesującymi prezentacjami oraz wycieczką śladem obiektów sakralnych w Żarach.

Gmina Neuhausen Spree
Celem projektu była integracja mieszkańców pogranicza polsko-niemieckiego poprzez wzmocnienie regionalnej identyfikacji wspólną historią obiektów sakralnych oraz wspieranie polsko-niemieckich przedsięwzięć i spotkań w celu lepszego poznania się mieszkańców pogranicza, ich historii, teraźniejszości, języka, kultury i tradycji.

Partner Projektu:
Gmina Neuhausen Spree
www.neuhausen-spree.de

Termin realizacji projektu:
01.07.2018-31.12.2018

Wartość projektu:
15.657,50 EUR

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020 13.309,22 EUR (85% wartości projektu)

Dofinansowanie z budżetu Państwa: 782,89 EUR

Projekt „Polsko-niemiecki szlak obiektów sakralnych jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Brandenburgia-Polska w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr).
Share This