Polsko-niemieckie spotkania muzyczne na szlaku Gustava Heinze

Polsko-niemieckie spotkania muzyczne na szlaku Gustava Heinze

W ramach projektu zorganizowano cykl koncertów (Görlitz, Żary, Bieniów) poświęconych popularyzacji postaci Gustava Heinze. Ponad to wydano publikację i zainstalowano ścieżkę edukacyjną o jego twórczości w Bieniowie. Gustav Heinze to urodzony w Bieniowie pod Żarami i znany na przełomie XIX i XX wieku rzemieślnik – budowniczy organów.

Cel projektu:
Intensyfikacja współpracy pomiędzy partnerami projektu.

Partner Projektu:
GÜSA e.V.
Termin realizacji projektu:
01.04.2021-30.09.2021

Wartość projektu:
23.186,73 EUR

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2022 19.708,72 EUR (85% wartości projektu)

Dofinansowanie z budżetu Państwa: 1.159,34 EUR

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022.
Share This