Polsko-niemieckie spotkania z lasem

Polsko-niemieckie spotkania z lasem

Projekt był skierowany do mieszkańców pogranicza oraz podmiotów związanych z lasem
i zainteresowanych tematyką leśną z Polski i Niemiec. Działania, które podjęto w ramach projektu to m.in.: organizacja imprezy plenerowej „Polsko-Niemieckie Święto Lasu” w dniu 23.09.2017r. w Żarach.

Impreza edukowała uczestników o ekologii, jak również walorach przyrodniczych lasów obszaru wsparcia. W tym celu zorganizowane były stoiska wystawców, stoiska tematyczne, degustacje produktów leśnych, prezentacje i pokazy, zawody i konkursy ekologiczne oraz koncerty i animacje. Ponadto w ramach projektu odbyło się spotkanie przedstawicieli lasów, samorządów i organizacji pozarządowych w Görlitz- 19.10.2017r., którego celem było zapoznanie się z dobrymi praktykami leśników w Saksonii oraz warsztaty o tematyce leśnej dla dzieci i młodzieży w Weisswasser- 25.11.2017r.
Celem projektu było zacieśnienie partnerstwa poprzez wspólne działania na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej szczególnie na terenach leśnych. Dzięki projektowi nastąpiła realna integracja środowisk związanych z zasobami leśnymi oraz stworzono płaszczyznę do realizacji kolejnych projektów, inicjatyw i nowych zadań o tematyce leśnej, ekologicznej oraz edukacyjnej.

Partner projektu:
GÜSA e.V. – www.guesaev-goerlitz.jimdo.com

Termin realizacji projektu:
28.06.2017 – 27.12.2017

Wartość projektu:
14.175,25 EUR

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020 12.048,96 EUR (85% wartości projektu)

Dofinansowanie z budżetu Państwa 708,76 EUR

Projekt pn. „Polsko-Niemieckie spotkania z Lasem” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska– Saksonia 2014-2022 oraz ze środków budżetu państwa.
Share This