Polsko-niemieckie Święto Lasu

Polsko-niemieckie Święto Lasu

Projekt był skierowany do mieszkańców pogranicza oraz podmiotów związanych z lasem
i zainteresowanych tematyką leśną z Polski i Niemiec. Działania, które podjęto w ramach projektu to m.in.: organizacja imprezy plenerowej „Polsko-Niemieckie Święto Lasu” w dniu 23.09.2017r. w Żarach.

Impreza edukowała uczestników o ekologii, jak również walorach przyrodniczych lasów obszaru wsparcia. W tym celu zorganizowane były stoiska wystawców, stoiska tematyczne, degustacje produktów leśnych, prezentacje i pokazy, zawody i konkursy ekologiczne oraz koncerty i animacje.
Celem projektu było wspieranie rozwoju oraz pogłębianie współpracy partnerów poprzez promocję wspólnego waloru krajobrazowego jakim są lasy, a także kształtowania świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru wsparcia. Ekologia i turystyka leśna była tematem łączącym działania partnerów w niniejszym projekcie.

Partner Projektu:
Gmina Neuhausen Spree
www.neuhausen-spree.de

Termin realizacji projektu:
01.07.2017-30.10.2017

Wartość projektu:
13.148,39 EUR

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020 11.176,13 EUR (85% wartości projektu)

Dofinansowanie z budżetu Państwa: 657,42 EUR

Projekt pn. „Polsko-niemieckie Święto Lasu” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Brandenburgia-Polska w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr).
Share This