Razem dla lasu i ochrony klimatu na pograniczu polsko-saksońskim

Razem dla lasu i ochrony klimatu na pograniczu polsko-saksońskim

W ramach projektu zorganizowano w Żarach polsko-niemieckie ”Święto lasu i ochrony klimatu”, którego celem była edukacja mieszkańców regionu związana z ekologią, ochroną klimatu i promocją walorów przyrodniczych lasów obszaru wsparcia. Podczas imprezy zaprezentowało się kilkudziesięciu wystawców. Odbyły się też liczne warsztaty, prezentacje, akcje sprzątania lasu, konkursy, degustacje i występy artystyczne, które były związane z popularyzacją działań na rzecz ochrony klimatu.

Cel projektu:
Wzmocnienie współpracy partnerskiej poprzez działania na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej i ochrony terenów leśnych.

Partner Projektu:
GÜSA e.V.

Termin realizacji projektu:
01.05.2020-15.10.2021

Wartość projektu:
21.353,41 EUR

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2022 18.150,39 EUR (85% wartości projektu)

Dofinansowanie z budżetu Państwa: 1.067,67 EUR

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022.

Share This