Sieć współpracy organizacji pozarządowych pogranicza polsko-niemieckiego na rzecz ochrony klimatu

Sieć współpracy organizacji pozarządowych pogranicza polsko-niemieckiego na rzecz ochrony klimatu

W ramach projektu zostało zrealizowanych wiele działań na rzecz współpracy organizacji pozarządowych pogranicza polsko-niemieckiego w tym m.in.: strategia współpracy z samorządem lokalnym, transgraniczne targi-piknik NGO, publikacje dla członków sieci, szlaki edukacyjne i murale o ochronie klimatu, mikroadaptacje klimatyczne, kalendarz imprez i wydarzeń pogranicza, wystawy plenerowe i film o działalności sektora NGO i ochronie klimatu, impreza plenerowa pn. „Polsko-niemieckie Święto Ochrony Klimatu“, warsztaty tematyczne z wyjazdami studyjnymi, publikacje dla mieszkańców i przedsiębiorców pogranicza jak można chronić klimat oraz pakiet zaleceń dla regionu w zakresie ochrony klimatu.

Wartość projektu 543.531,32 €, dofinansowanie z Unii Europejskiej: 85 %

Termin realizacji 01.01.2020-30.06.2022

Więcej informacji o projekcie na www.bb-pl-ngo.eu

Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen. Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony.
Share This