WIKT – Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym

WIKT – Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym

Głównym celem projektu jest wsparcie rozwoju kompetencji instytucji rejonu wsparcia oraz kreowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony klimatu poprzez wdrożenie akcji na rzecz ochrony klimatu i bioróżnorodności.

Efektem współpracy partnerów z Polski i Niemiec są różnorodne działania angażujące mieszkańców pogranicza o charakterze spotkań z wymianą poglądów (debaty, szkolenia, warsztaty, konferencje). Drugi obszar działań projektu obejmie m.in. akcje sprzątania odpadów, zakładania łąk kwietnych i wysokich rabat oraz piknik klimatyczny.

Godnym uwagi rezultatem projektu będą szkolenia dla szkół i dorosłych (np. z zakładania łąk kwietnych i ogrodów dla owadów, detektywi wodni, edukatorzy). Ponadto przygotowane są liczne materiały (gra edukacyjna, broszury, wystawa objazdowa, foldery, monografie, ścieżki edukacyjne itd.) oraz internetowa baza wiedzy o ochronie klimatu, będące źródłem wiedzy o ochronie klimatu i sposobach jego ochrony.

Partner wiodący
Partnerzy projektu

Termin realizacji projektu:
01.07.2020 – 30.12.2022

Wartość projektu:
768.641,45 EUR + wartość dofinansowania dla Natura Polska: 160.274,91 EUR

Więcej informacji o projekcie na: www.wikt.info

Share This