Współpraca sektora NGO na pograniczu polsko-niemieckim

Współpraca sektora NGO na pograniczu polsko-niemieckim

W ramach projektu zorganizowano wyjazd studyjny poznajemy pogranicze polsko-niemieckie ze zwiedzaniem zielonych miejsc w tym Parku Rododendronów w Kromlau, Leśnej Kolejki Mużakowskiej w Weisswasser, Parku Głazów Narzutowych w Nochten i miejskich dziedzińców w Görlitz.

Podsumowaniem projektu było trzydniowe Seminarium w Świeradowie Zdrój poświęcone współpracy organizacji pozarządowych z Polski, Niemiec i Czech. W programie znalazły się prelekcje na temat dobrych praktyk, sposobów pozyskiwania funduszy na działalność sektora, zarządzania oraz giełda współpracy. Uczestnicy Seminarium zwiedzili też Centrum Edukacji Ekologicznej – Izerska Łąka.

Cel projektu:
Intensyfikacja współpracy partnerskiej poprzez rzeczywistą integrację organizacji pozarządowych na obszarze wsparcia.

Partner Projektu:
GÜSA e.V.

Termin realizacji projektu:
01.01.2020-30.12.2021

Wartość projektu:
21.032,50 EUR

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2022 17.877,62 EUR (85% wartości projektu)

Dofinansowanie z budżetu Państwa: 1.051,63 EUR

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022.

Share This