Dziękujemy za udział w polsko-niemieckich warsztatach ochrony drzew, które odbyły się w sobotę 18 marca w Drzeniowie. Podczas spotkania można było dowiedzieć się dlaczego warto chronić stare drzewa oraz jak wykonać inwentaryzację alei drzew. Następnie wszyscy uczestnicy podjęli się praktycznej nauki na alei drzew łączącej Drzeniów (gmina Tuplice) ze Świbinkami przeprowadzając zabiegi pielęgnacyjne. Na końcu warsztatów posadzono też ufundowany przez firmę Tajemniczy Ogród kasztanowiec czerwony.
Dziękujemy za świetne prowadzenie warsztatów dendrologowi Agnieszce Ryzza-Woźniak z firmy Tajemniczy Ogród a także za aktywny udział poszczególnych osób w tym Sołectwa Świbinki, partnerów projektu z Forst oraz Stowarzyszenia na Rzecz Promocji i Rozwoju Wsi Drzeniów.
Organizację warsztatów sfinansowano w ramach projektu pn. „Tworzymy dobry klimat – współpraca organizacji pozarządowych na polsko-niemieckim pograniczu” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Brandenburgia-Polska w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr).
Share This