KWIECIEŃ = trzy wydarzenia projektowe!

W kwietniu realizowane będą przez Fundację Natura Polska kolejne projektowe wydarzenia związane ze współpracą transgraniczną. Już 15 kwietnia odbędzie się wyjazd studyjny w projekcie obejmującym promocję i prezentację parków, pałaców i dworów. Jego uczestnicy zwiedzą: Park w Neuhausen, Dwór w Groß Döbbern oraz Park i Pałac Branitz w Cottbus.

W czwartek 20 kwietnia w Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, odbędzie się seminarium dla producentów lokalnych w ramach projektu Bascil, którego celem jest wypracowanie rozwiązań w zakresie nowych kanałów dotarcia do klienta bezpośredniego w dziedzinie turystyki kulinarnej w tym organizacja warsztatów fotografii.

W sobotę 29 kwietnia w ramach projektu pn. Polsko-niemiecki szlak kamiennych drogowskazów – II etap” odbędzie się wycieczka obejmująca zwiedzanie drogowskazów w terenie (powiat żagański). Tym razem będzie prezentowane zagłębie drogowskazowe znajdujące się w Wiechlicach, dzięki czemu uczestnicy wyprawy z Polski i Niemiec poznają także winnicę w Wiechlicach.

Partnerem w ww. projektach są: gmina Neuhausen Spree koło Cottbus i Stowarzyszenie Region Łużyce e.V. z Forst.

Dwa z ww. projektów dofinansowane są przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Brandenburgia-Polska w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr). Projekt BASCIL jest finansowany przez program Interreg Morze Bałtyckie.

Share This