W sobotę 15 kwietnia 2023 realizowane było kolejne w tym roku wydarzenie projektowe związane z polsko-niemiecką współpracą transgraniczną w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr. W ramach projektu prezentującego i promującego parki, pałace i dwory, zorganizowano wyjazd studyjny po niemieckiej stronie. Uczestnicy z Polski i Niemiec (ponad 50 osób) odwiedzili Park w Neuhausen, Dwór w Groß Döbbern oraz Park i Pałac Branitz w Cottbus.

W ramach projektu odbędzie się jeszcze wyjazd studyjny w Polsce (Pałac i Park w Brodach i Gębicach oraz Park Zatonie) pod koniec maja. Odrębnie powstają w tym projekcie publikacje oraz film promocyjny.

Partnerem w projekcie jest gmina Neuhausen Spree koło Cottbus.

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Brandenburgia-Polska w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr).

Share This