Chroń drzewa!

Dzięki współpracy Fundacji Natura Polska oraz Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Wsi Drzeniów, powstał w tej miejscowości MURAL związany z ochroną drzew. Wcześniej w marcu 2023 zorganizowano warsztaty ochrony drzew ze sporządzaniem inwentaryzacji oraz pracami pielęgnacyjnymi przy alei kasztanowców przy drodze lokalnej Drzeniów-Świbinki (gmina Tuplice). Działania te są częścią projektu w ramach którego odbywa się jeszcze niemiecko-polskie Seminarium dla organizacji pozarządowych w Łagowie Lubuskim (12-13 maja 2023) poświęcone wymianie dobrych praktyk oraz wspólnym poznawaniu naszego regionu.

Projekt „Tworzymy dobry klimat – współpraca organizacji pozarządowych na polsko-niemieckim pograniczu” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Brandenburgia-Polska w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr).

Share This