W maju realizowane są przez Fundację Natura Polska kolejne projektowe wydarzenia związane ze współpracą transgraniczną. Już 12-13 maja odbędzie się SEMINARIUM współpracy organizacji pozarządowych w Łagowie Lubuskim (Ośrodek Wypoczynkowy Leśnik) z interesującymi dobrymi praktykami w kierowaniu organizacją oraz wyjazdem studyjnym po atrakcjach turystycznych regionu. W czwartek 18 maja odbędzie się PIKNIK kolejowy w Letschin w powiecie Markisch Oderland. W programie podsumowaniem projektu oraz przejazdy kolejką wąskotorową, zwiedzanie muzeum kolejowego oraz liczne konkursy o historii kolei na pograniczu lubusko-brandenburskim. Zapraszamy do udziału w pikniku! Początek pikniku o g.10.00.
Ostatnim wydarzeniem miesiąca będzie wycieczka szlakiem parków, dworów i pałaców województwa lubuskiego (Park i Pałac w Brodach, park w Gębicach i Zatoniu), którą zaplanowano na 27 maja.

Partnerem w ww. projektach są: gmina Neuhausen Spree koło Cottbus i Stowarzyszenie Region Łużyce e.V. z Forst.

Wszystkie wydarzenia są dofinansowane są przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Brandenburgia-Polska w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr).

Share This