W dniach 12-13 maja 2023 odbyło się polsko-niemieckie SEMINARIUM współpracy organizacji pozarządowych w Łagowie Lubuskim (Ośrodek Wypoczynkowy Leśnik) z interesującymi dobrymi praktykami w kierowaniu organizacją oraz wyjazdem studyjnym po atrakcjach turystycznych regionu. W pierwszym dniu wydarzenia zaprezentowano projekt pn. „Tworzymy dobry klimat – współpraca organizacji pozarządowych na polsko-niemieckim pograniczu”. Kolejne prelekcje dotyczyły: Mikroinspiracji- najciekawsze mini projekty z Dolnego Śląska, jako dobre praktyki dla podobnych inicjatyw na pograniczu polsko-niemieckim, „zdrowych organizacji” i relacjach w zespołach zarządzających a także planów komunikacji z otoczeniem. Odrębnie dyskutowano o współpracy z młodzieżą w organizacji pozarządowej oraz współdzielni zasobów wspólnych (wypożyczalni sprzętu dla NGO). Prezentacje przygotowali Kazimierz Szepiela z Fundacji Umbrella, Paweł Dębek z Instytutu Edukacji Społecznej i Damian Fiet – JustPR.

W drugim dniu Seminarium zwiedzano Zamek Joanitów oraz Lubuskie Zabytki Techniki i Przemysłu – Kopalnię w Sieniawie Lubuskiej.
Projekt „Tworzymy dobry klimat – współpraca o
rganizacji pozarządowych na polsko-niemieckim pograniczu” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Brandenburgia-Polska w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr).s

Share This