W czwartek 19 maja br. w Letschin koło Frankfurtu nad Odrą odbył się polsko-niemiecki PIKNIK kolejowy będący podsumowaniem projektu współpracy miłośników kolei. Podczas pikniku była możliwość zwiedzania muzeum zarządzanego przez lokalne Stowarzyszenie (partnera projektu) oraz skorzystania z wielu atrakcji w tym przejazdów kolejką wąskotorową i drezynami, wzięcia udziału w konkursach obejmujących historię kolei oraz obejrzenia wystawy poświęconej danej linii kolejowej z Łęknicy do Starego Raduszca. Frekwencja dopisała, bo było pogodnie a ponieważ w tym dniu obchodzono Dzień Chłopa i w Niemczech to oznacza dzień wolny od pracy to wielu mieszkańców regionu odwiedziło PIKNIK.

W ramach projektu odbyło się wcześniej w marcu spotkanie miłośników kolei w Łęknicy. Ponad to wydano publikację o linii nr 365 a także prezentowano wystawę o jej historii w Lubsku i Krośnie Odrzańskim.

Projekt jest dofinansowany są przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Brandenburgia-Polska w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr).

Share This