W sobotę 27 maja br. zorganizowano podsumowanie polsko-niemieckiego projektu, którego celem była współpraca na rzecz promocji lokalnych parków, pałaców i dworów w wybranym obszarze lubusko-brandenburskim. Dzięki temu zorganizowano wyjazd studyjny szlakiem parków, dworów i pałaców. Uczestnicy wycieczki z Niemiec i Polski zwiedzili po kolei: Park i Pałac w Brodach, Park w Gębicach koło Gubina i na końcu przepiękny Park w Zielonej Górze-Zatoniu. W ramach projektu zorganizowano wcześniej wycieczkę po stronie niemieckiej, wydano publikacje (folder i mapa) o promowanych obiektach a także film promocyjny.

Naszym Partnerem w projekcie była gmina Neuhausen Spree koło Cottbus. Dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu za aktywny udział!

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Brandenburgia-Polska w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr).

Share This