W miesiącu maju 2024 były prowadzone przez Fundację Natura Polska kolejne działania w międzynarodowym projekcie BASCIL. W poniedziałek 20 maja w Zielonej Górze odbyło się kolejne warsztatowe spotkanie robocze producentów pilotujących nowe usługi turystyki kulinarnej. Producenci podzielili się między sobą informacjami o stanie przygotowań do wprowadzenia nowych usług i podjęli dalsze działania na rzecz ich wdrożenia. Wraz z koordynatorką projektu Anetą Mazurek oraz wspomagającym ją inspektorem Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego Piotrem Chadałą, dokonali analizy silnych i słabych stron regionu lubuskiego oraz zdefiniowali charakterystykę regionu w odniesieniu do Business Model Canvas. To pozwoliło połączyć producentów w klastry turystyki, będące podwalinami gotowych produktów turystyki kulinarnej. Produkty te będą mogły w przyszłości być oferowane biurom podróży i tour operatorom, co pozwoli zwiększyć liczbę turystów w regionie.
Share This