W dniach 26-29 maja 2024 odbyło się kolejne spotkanie partnerów w projekcie BASCIL. Tym razem miało miejsce w Kłajpedzie na Litwie. Podczas spotkania partnerzy omówili stan przygotowań producentów do uruchomienia nowych usług turystyki kulinarnej oraz opowiedzieli jakie będą kolejne kroki poszczególnych partnerów we wdrażaniu projektu. Szczególną uwagę zwrócono na rozpoczęcie przygotowań do zbudowania szlaków i ścieżek turystyki kulinarnej składających się z podmiotów będących podmiotami pilotażowymi i rozwiązań wprowadzanych w projekcie. Eksperci projektu – Niclas Fjellstroem i Hubert Gonera, przedstawili strukturę i główne treści podręcznika budowy takich szlaków, który jest przez nich opracowywany i będzie udostępniony wszystkim uczestnikom projektu. Odbyły się także wizyty studyjne w Vaclav Into Stone Museum https://www.akmenumuziejus.lt/ Muzeum w Kretyndze https://www.kretingosmuziejus.lt/ , w Drewernie partnerzy zapoznali się z dziedzictwem kulinarnym Litwy Mniejszej i programem edukacyjnym „Rybna Droga”. Towarzyszące nam w kilku miejscach zespoły ludowe i uczestnictwo w litewskich zwyczajach, pozwoliło głębiej poznać charakter litewskiej kultury ludowej i kulinarnej. Razem z koordynatorką projektu w Lubuskiem – Anetą Mazurek na Litwę udała się przedstawicielka producentów- pilotów w projekcie, Magdalena Dec z Gościńca u Deców. Pani Magdalenie bardzo dziękujemy za to spotkanie, za wkład pracy, i wygłoszoną prezentację. A wszystkim Partnerom projektu za mnóstwo inspiracji, zapału i współpracę!

Share This